Archive for the ‘ Gespreksverslagen ’ Category

POP gesprek 26 mei 2011

Vandaag hebben we op SGG een pop gesprek gehad. Voorafgaand aan het gesprek heb ik al veel van de opdrachten uitgewerkt en op mijn blog gepubliceerd. Deze opdrachten heb ik aan Jan laten zien. Hij vond dat de bewijslast iets beter kan. Hij heeft mij uitgelegd hoe ik dat kan aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Een printscreen maken van mijn linkedin.
  • Een overzicht geven (anoniem) van de communicatiebureau die ik heb vergeleken met elkaar.

Deze twee punten heb ik ondertussen al aangepast. Ook wil Jan dat ik probeer te kijken of ik nog actiepunten kan bedenken. Hierbij gaf ik aan waarschijnlijk nog onbewust aan bepaalde punten te hebben gewerkt. Hierover ga ik nadenken. De punten die Jan aangaf, waren wel handig. Hierdoor heb ik meer kans dat ik mijn pop gelijk voldoende kan afsluiten. Ik ga dus zeker aan de slag met de feedback.

Advertisements

Gespreksverslag SGG

Drie weken geleden hadden we op het Singelgrachtgebouw allemaal een individueel gesprek met Jan. Hierin hebben we de voortgang van ons persoonlijk ontwikkelingsplan besproken. Ik verteld Jan dat ik bezig was met een boek over de Nederlandse spelling.

Dit boek heb ik van Nico mogen lenen. Hierin staat duidelijk aangegeven welke fouten er gemaakt worden in de Nederlandse taal. Ook hierbij was het erg handig dat Nico op de hoogte was van mijn doelen.

Jan heeft mij uitgelegd wat er van mij verwacht wordt. We hebben besproken dat ik vanaf dat moment hard aan de slag moet om mijn doelstellingen te halen. Dat heb ik gedaan. Jan maakte mij het hier duidelijk dat er nu echt wat moest gebeuren. Daar was ik wel heel blij mee.

Gesprekverslag Duivendrechtsekade

Een aantal weken naar het inleveren van het Plan van Aanpak hebben we met de gehele groep en Jan een gesprek gehad. Hierin vertelde iedereen welke doelen hij of zij had gesteld. Het was interessant om elkaar doelen aan te horen. Hierdoor denk ik ook dat we elkaar de afgelopen periodes meer hebben gestimuleerd. Omdat we wisten waar iedereen aan wilde werken, hielpen we elkaar deze doelen aan te pakken.

Uit het gesprek leiden dat ik mijn doelen is specifieker moest maken. Dat heb ik gedaan. Ook voor mijzelf vind ik het fijn om specifieke doelen te hebben. Nu weet ik waar ik naar toe werk en wat ik precies moet doen om de doelen te bereiken.

Verslag van het startgesprek

Bij de Bootcamp heeft iedereen uit de klas een persoonlijkheidstest gedaan. Als ik het goed zeg was ik een ‘ENFJ’. Een overgroot deel van de klas was dit ‘type’. Ik vond dat de uitslag redelijk overeenkwam met hoe ik zelf denk in elkaar te zitten.

Er was wel één uitslag waar ik het niet mee eens was. Uit de test kwam dat ik op basis van kennis handel en niet op basis van gevoel. Ik volg altijd mijn gevoel. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat de test in het engels was.

Tijdens het gesprek met de begeleider werd uitgelegd waaraan de POP moet voldoen. En wat de achterliggende gedachte van de POP is. Ik heb moeite gehad met het formuleren van de persoonlijke en professionele doelstellingen. Ik ben tevreden met mijn begeleider. Hij legde heel duidelijk uit wat er van mij verwacht wordt.

Ik hoop dat het lukt om mijn doelstellingen te bereiken.

Advertisements